Luteduo


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2002-2018
Lute Duo Anna Kowalska & Anton Birula.
Stronę stworzył Artur Kosnowicz w październiku 2014.

<<< wróć do PROJEKTÓW

BAROKOWE DUETY LUTNIOWE

ANNA KOWALSKA lutnia barokowa
ANTON BIRULA lutnia barokowa

Kompozytorzy:
Ennemond Gaultier, William Lawes, François Dufault, Adam Falckenhagen, Joachim Bernhard Hagen, Marin Marais.

Zamw pyt w naszym sklepie internetowym.

Od kilku ju dziesicioleci niesychanie wzrasta zainteresowanie muzyk dawn oraz wykonawstwem historycznym. Poczynajc od uznanych mistrzw – Bacha, Rameau, po dziea zapomnianych postaci, takich jak Franz Xaver Richter czy Jan Dismas Zelenka, naga intensyfikacja zainteresowania doprowadzia do okresu oywionego odkrywania zapomnianych utworw i przywracania im miejsca w repertuarze koncertowym. W tym klimacie „odrodzenia” zaczto docenia lutni i muzyk na ni skomponowan. Celem tego programu jest zwrcenie uwagi na dugo zapomniane utwory na duet lutni barokowych, oraz rzucenie nieco wiata na muzyk napisan „o zmroku” wspaniaej historii lutni. Wykonujemy j na 13-chrowych lutniach barokowych, dokadnych kopiach instrumentw z epoki.

Ennemond Gaultier (1575-1651) to jeden z najwietniejszych kompozytorw w dugiej historii lutni barokowej. Jako czoowa posta wczesnej francuskiej szkoy lutniowej, mia ogromny wpyw na rozwj stylu brise. Ten nowy jzyk muzyczny by jednym z pierwszych, ktre wypary modalno i renesansowy kontrapunkt. Tak wic muzyka Ennemonda Gaultier daje wspczesnemu suchaczowi szans posuchania jednego z najwczeniejszego barokowych „dialektw”, ktry mia znaczny wpyw na muzyk europejsk od Couperina do Bacha.

William Lawes (1602-1645) zajmuje wane miejsce w ewolucji, jaka nastpia w muzyce angielskiej midzy generacj Byrda i Gibbonsa, a pokoleniem Locka i Purcella. Lowes cieszy si w Anglii wielk popularnoci jako kompozytor. Mimo e pamita si o nim dzi gwnie ze wzgldu na jego kompozycje na instrumenty klawiszowe, cz najwspanialszej muzyki, jaka wysza spod jego pira kryje si w suitach Royal Consort na viole da gamba i dwie teorby. Prezentowany tu duet jest jedynym utworem pozostawionym przez Lowesa na dwie lutnie.

Adam Falckenhagen (1697-1754) by jednym z ostatnich wielkich lutnistw i mistrzem stylu galant. Jzyk muzyczny jego utworw jest podobny do tego, ktrym posuguje si J. C. Bach w Londynie oraz Franz Xaver Richter w Mannheim, i jest poczeniem szlachetnej piewnej melodii (cantabile) z dramatycznymi progresjami akordowymi w stylu Sturm und Drang. W przeciwiestwie do wielu jemu wspczesnych, pokana cz jego spucizny przetrwaa do dnia dzisiejszego. Skadaj si na ni dwie ksigi wirtuozowskich sonat solowych, sze triw na flet traverso, lutni i wiolonczel, oraz kilka innych kompozycji, w tym prezentowany tu Duet F-dur, ktry zachowa si w formie rkopisu.

Joachim Bernhard Hagen (1720-1787) jest do kopotliw postaci w historii muzyki lutniowej. Ze rde biograficznych znany jest przede wszystkim jako skrzypek na dworze w Bayreuth, jednake wszystkie kompozycje, ktre po nim pozostay (z wyjtkiem jednej sonaty skrzypcowej) przeznaczone s na lutni. Prawdopodobnie by uczniem Falckenhagena. Technicznie musia by bardzo uzdolnionym lutnist, natomiast pod wzgldem stylistyki zrywajcej ju z idiomem barokowym, Hagen jest ostatnim z wielkich kompozytorw lutniowych. Duet c-moll to wspaniale skomponowany utwr w tzw. stylu wzmoonej uczuciowoci (Empfindsame Stil) zwizanym najcilej z C.P.E. Bachem. Odwane modulacje, nage sforzanda i przebogata ornamentacja s typowymi cechami twrczoci Hagena.

Marin Marais (1656-1728) – francuski kompozytor, wirtuoz violi da gamba. By uczniem najwspanialszego bodaje gambisty epoki – Monsieur de Sainte Colombe’a. Sam Marais stworzy dziea uznane po dzi dzie za jedne z najpikniejszych i najbardziej wymagajcych w literaturze gambowej. Jego najwaniejsze kompozycje zostay opublikowane w latach 1686-1725 w piciu zbiorach, zawierajcych ponad 550 utworw na jedn, dwie lub trzy viole da gamba z towarzyszeniem basso continuo. Mona je wszystkie podzieli na dwie generalne kategorie: melodyczn i harmoniczn, zalenie od tego ktry czynnik dominuje. Kompozycje nalece do pierwszej grupy wykorzystuj wznios prostot ekspresyjnej melodii, poczonej z ornamentacj i prostymi zwrotami kadencyjnymi. Utwory napisane w stylu harmonicznym posiadaj gst, skomplikowan faktur – niezwykle byskotliw kombinacj pomysw melodycznych z progresjami akordowymi. Allemande & Gavotte d-moll oraz Chaconne G-dur, mimo e skomponowane oryginalnie na dwie gamby i b.c., brzmi znakomicie w transkrypcji na dwie lutnie.

<<< wróć do PROJEKTÓW